TEKNOLOJİ YOLCULUĞUM

OYUNUN GÜCÜ

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Yavuz SAMUR ve Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep ÖZKAN tarafından yapılan bir çalışmayı ve anket sonuçlarını göstermek amacıyla bu İnfografik hazırlanmıştır. Çalışmaya katılan  İlkokul ve Ortaokul öğrencileri oyun tercihlerini belirtmişlerdir. Kız ve erkek öğrencilerin sınıflar bazında oyun tercihleri değişiklikler göstermektedir. Öğrencilerin oyun tercihleri arasında dijital oyunlar, fiziksel oyunlardan sonra gelmektedir. Erkek öğrenciler tarafından en çok yazılan oyun”Futbol” iken kızlarda “Saklambaç” olmuştur. Daha sonra öğrencilerin oyun oynama nedenleri araştırılmıştır. Verdikleri yanıtlar İnfografikte sunulmuştur. Öğrencilerin yaşadıkları şehirdeki çarpık kentleşme, nüfus yoğunluğu ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı oyun oynayabilecekleri bir alana sahip değillerdir.Bu durum onları dijital oyunlara itmektedir. Ailelerin bu konuda daha bilinçli davranarak, ekran başında geçen süreleri sınırlandırmaları gerekmektedir. Yapılan çalışmada; öğrencilere okulda olmasını istedikleri alanlar sorulmuştur. Verdikleri yanıtın ilk ikisine bakıldığında fiziksel aktiviteleri daha çok yapabilecekleri alanları tercih ettikleri görülmüştür. Son çalışma olarak öğrencilere 250 liranız olsaydı ne almak isterdiniz sorusu yöneltilmiş ve verilen yanıtların grafiği infografikte sunulmuştur.

Sonuç bölümünde ;

  • Ülkemizde okulların fiziksel koşulları oyun gibi etkinliklere elverişsiz olduğundan; grup ya da sınıf halinde kutu oyunları kullanılabilir.
  • Geleneksel oyunlar oynanmalı ve öğretilmelidir.
  • Dijital oyun oynama süreleri aileler tarafından da sınırlandırılmalıdır.
  • Çocuklara fiziksel aktivite ortamları oluşturulmalıdır.
Bu çalışma için tüm araştırma verileri Yrd.Doç.Dr. Yavuz Samur ve Zeynep Özkan’dan alınmıştır.
lar info

Bu İnfografik Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2017 Bahar Döneminde Yrd.Doç.Dr.Yavuz Samur tarafından verilen EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı Dersi kapsamında hazırlanmıştır. Soru ve görüşleriniz için : ozerlara@gmail.com